LIVECAM: Orel mořský v Estonsku

V polovině ledna letošního roku byla instalována kamera do nového hnízda orlů mořských (Haliaeetus albicilla) v Estonsku. Prvními obyvateli hnízda se stali sedmiletá kroužkovaná samička Anna a nekroužkovaný samec Uku. 8., 11. a 15. března snesla Anna vždy po jednom vejci; 13., 16. a 19. dubna se vylíhla mláďata.

AKTUALIZACE 5. 7. 2016 – Taibu spadla z větve

Ačkoli měla Taibu jakožto nejmladší orel a samička ještě několik dní na to, aby se naučila létat, okolnosti ji zřejmě donutí s létáním začít dříve. V úterý 5. 7. totiž při procvičování křídel nebyla dost opatrná a spadla z větve, na které obvykle hřadovala. V průběhu dne ale byl její hlas slyšet v okolí a není důvod k obavám. Je pravděpodobné, že se v této situaci naučí létat, podobně jako to dokázal její starší bratr Rahu. Když budeme mít štěstí, zavítá Taibu někdy zpátky na větev a budeme se moct o jejím úspěchu přesvědčit.

AKTUALIZACE 28. 6. 2016 – Nord také poprvé vzlétl

V úterý 28. června uskutečnil svůj první let nejstarší z trojice orlů – Nord. Rahuův včerejší výkon mu zřejmě nedal spát, a tak se na orlí zkoušku odvahy vydal již za svítání. Přesný čas bohužel nelze s jistotou určit, víme ale, že odletěl před čtvrtou hodinou ranní. Přes den jsme Norda mohli spatřit jenom při jeho krátkých průletech kolem hnízdního stromu. Na následujícím videu je na krátký okamžik jeho let zachycen (cca v 0:23).

AKTUALIZACE 27. 6. 2016 – Rahu létá!

Před několika dny Rahu spadl z hnízdního stromu a ani zkušený ornitolog Renno ho nedokázal v neprostupném terénu najít. Už od včerejška ale bylo jisté, že se Rahu pohybuje v okolí – byly totiž slyšet jeho dlouhé rozhovory se sourozenci a jeho nezaměnitelný křik před jídlem a během něj. 27. června byl poprvé zaznamenán jeho let. Velmi pravděpodobně už neletěl poprvé, nouze ho zřejmě naučila létat dřív, než je u orlů obvyklé. Kolem 19. hodiny našeho času dokonce přiletěl na večeři na větev ke svým sourozencům. Následující video zachycuje jeho průlet pod hnízdem, za ním letí jeden z rodičů:

Jeho starší bratr Nord si s létáním dává načas. Sice už je vidět, že by se mu létat chtělo, ale zatím se neodvážil pustit se z větve do volného prostoru. Aby nějak vyplnil čas, podrobně prozkoumal kameru v hnízdě – ta jeho počínání naštěstí vydržela.

AKTUALIZACE 23. 6. 2016 – Rahu vypadl z hnízda

Ve čtvrtek 23. června došlo na orlím hnízdě k nepříjemné události – prostřední mládě, sameček Rahu, ztratil rovnováhu a spadl z hnízda. V nemalé míře k tomu přispěl jeho neohrabaný starší bratr Nord, který ho nechtěně postrčil. Podle zvuku Rahu propadl do nízkých pater stromu, pravděpodobně ale nepřistál na zemi. Anna a Uku ihned pochopili situaci a začali Rahuovi dolů nosit ryby. Ve večerních hodinách bylo jeho žadonění o jídlo slyšet znatelně blíže než prve – je tedy pravděpodobné, že se Rahu snaží vyšplhat zpět k sourozencům. Ornitologové se shodují na tom, že není potřeba se o mladého orla zvlášť obávat, situaci by měl zvládnout bez větších problémů. Odborníci ale budou situaci monitorovat, aby v případě nouze mohli zasáhlnout.


AKTUALIZACE 20. 6. 2016 – Orli cvičí křídla

Během posledního týdne mladí orli neměli zrovna štěstí na počasí – několik dní téměř nepřetržitě pršelo. Právě déšť a zřejmě také orlí neposednost přispěly k tomu, že se hnízdo začalo rozpadat. V současnosti drží pohromadě jen levá část hnízda. Jelikož orlí mládež umí hřadovat, nepředstavuje to tak velký problém, jak by se mohlo zdát; občas ale skrze větve propadne přinesená ryba… a někdy i orlí mládě, pokud při procvičování křídel nedává pozor, jak je vidět na následujícím videu:

Anna a Uku letos zřejmě hnízdili poprvé, a neměli tedy dostatečnou praxi ve stavění hnízda – lze však předpokládat, že příští rok už budou zkušenější.

Nord při cvičení spadl z hnízda. Pomocí zobáku a spárů ale dokázal vyšplhat zpět. | Kredit: Tele2/Televõrk, EENet

Nord při procvičování křídel spadl z hnízda. Pomocí zobáku a spárů ale dokázal vyšplhat zpět.
Kredit: Tele2/Televõrk, EENet

AKTUALIZACE 26. 5. 2016 – Kroužkování

Tři mladí orli mořští v estonském hnízdě byli 26. 5. okroužkováni. Tohoto nelehkého úkolu se ujal ornitolog Urmas Sellis, který vyšplhal ke hnízdu a mláďata kroužkoval, vážil a měřil. Všichni tři orli se nepohodlným procedurám podorobili statečně a relativně trpělivě.

Podle prvních informací se zdá, že nejmladší Taibu je výrazně těžší než jeho starší sourozenci, a tak je velmi pravděpodobné, že jde o samičku. Anna a Uku se na hnízdo zatím nevrátili, ale jejich hlasy byly večer slyšet už velmi blízko hnízda, takže se snad brzy odváží své ratolesti nakrmit.

orel mořský kroužkování

Trojice mladých orlů kroužkování nepřivítala zrovna s nadšením. | Kredit: Tele2/Televõrk, EENet

 AKTUALIZACE 24. 5. 2016 – Mladí orli mají jména

Za měsíc orlí mláďata vyrostla takřka neuvěřitelnou rychlostí. Dva starší sourozenci už také z velké části přepeřili a z jejich původního šedivého nadýchaného kabátku zůstalo vidět pouhých několik šedých ostrůvků v moři tmavých obrysových per. Mláďata už dokážou stát a ujít pár kroků po hnízdě, starší dokonce už i procvičují křídla.

Nyní byli mladí orli také pojmenováni: Jelikož je sponzorem přenosu společnost ETS NORD AS, měli zaměstnanci této organizace tu čest pojmenovat nejstarší mládě – to tedy dostalo jméno Nord. Mladší sourozenec byl pojmenován Rahu: toto jméno má v estonštině  dva významy, „mír“ a „útes“. Nejmladší orel má jméno Taibu – toto pojmenování bylo odvozeno z estonských slov „taiplik“ a „tark“, což znamená „chytrý“.

Nejmladší Taibu, prostřední Rahu a nejstarší Nord. | Kredit: Tele2/Televõrk, EENet

AKTUALIZACE 20. 4. 2016 – Třetí mládě

Celé úterý 19. dubna jsme v přímém přenosu mohli pozorovat, jak se díra ve skořápce třetího vejce stále zvětšuje, až se z něj konečně večer vylíhlo třetí mládě. Nový přírůstek to nebude mít jednoduché – nejstarší sourozenec má šest dní náskok a i mladší z orlů je o dost větší než poslední mládě.

Dobrou zprávou je také to, že malé orly začal krmit i Uku. Brzy to bude potřeba – porostou rodičům před očima a budou mít stále větší hlad. Uku se také snaží hnízdo zvětšovat, aby všechna tři mláďata měla dost prostoru.

AKTUALIZACE 16. 4. 2016 – Druhé mládě

V noci z 15. na 16. dubna se ze skořápky vyklubalo druhé orlátko. Stejně jako jeho starší sourozenec se má čile k světu; obě mláďata působí zdravě a životaschopně. Uku pravidelně nosí do hnízda velké ryby i další větve ke zvětšení hnízda – to bude podle všeho opravdu zapotřebí. Ve třetím vejci už je také díra, a můžeme tedy očekávat, že se brzy vylíhne i poslední mládě.

AKTUALIZACE 13. 4. 2016 – První mládě

Ve středu 13. dubna brzy ráno bylo jisté, že jedno ze starostlivě opečovávaných vajec má prasklinu. Ta se v průběhu dne zvětšovala a z vejce se začalo ozývat pípání, které Annu a Uku možná trochu mátlo. Odpoledne se pak začal klubat malý orel. Skořápky se mládě do večera zbavilo a nyní už ho občas můžeme zahlédnout při střídání rodičů na hnízdě.

Anna se také pomalu učí mládě krmit. Zřejmě jde o jejího prvního potomka – Anna zpočátku při krmení působila nezkušeně a bezradně. Teď už se ale s každým dalším krmením zlepšuje – samotný malý orel je pro matku nejlepším učitelem.

Věříme, že novopečená orlí maminka krmení brzy zvládne na jedničku. Každým dnem očekáváme vylíhnutí dalších mláďat, takže Anna bude mít ještě mnoho příležitostí, kdy si své nově nabyté dovednosti procvičit.

orel mořský

Anna se postupně učí, jak mládě krmit. | Kredit: Tele2/Televõrk, EENet

AKTUALIZACE 15. 3. 2016 – Třetí vejce

V noci ze 14. na 15. března snesla Anna ještě třetí vejce. Doufáme, že i to bude oplozené a že se z něj kolem 21. dubna vylíhne třetí potomek orlího páru. Uku již dokázal, že je zdatným lovcem, ale pokud se vylíhnou všechna tři ptáčata, bude mít se sháněním potravy opravdu napilno.

orel mořský

Uku se hlídání vajec věnuje stejně zodpovědně jako Anna. | Kredit: Tele2/Televõrk, EENet; snímek: Mutikluti

Samec Uku si zřejmě ihned uvědomil, že více potomků bude potřebovat také více prostoru. Okamžitě se tedy dal do dostavby hnízda – přinášel velké větve a zvětšoval jimi plochu hnízda:

AKTUALIZACE 11. 3. 2016 – Druhé vejce

Poté, co se celý den Anna necítila dobře – nevzala si skoro nic z úlovku, který Uku přinesl do hnízda – snesla 11. března druhé vejce. Pokud vejce bude oplozené, můžeme se těšit na vylíhnutí malého orlátka zhruba 17. dubna.

orel mořský

Anna krátce po snesení druhého vejce | Kredit: Tele2/Televõrk, EENet; snímek: Mutikluti

Ještě téhož odpoledne se ale orlí pár musel vypořádat s nezvaným návštěvníkem stejného druhu, který o jejich hnízdo projevoval nezdravý zájem z těsné blízkosti – a vzhledem k výhodnému umístění a důkladné stavbě hnízda lze předpokládat, že tento incident nebyl posledním bojem, jehož jsme byli svědky:

AKTUALIZACE 8. 3. 2016 – První vejce

Horečnou aktivitu při stavbě hnízda v posledních dnech vystřídala radostná událost – Anna snesla 8. března první vejce. Oba rodiče se na hnízdě střídají a pravidelně vejce otáčejí. Pokud je na hnízdě Anna, Uku jí někdy přinese rybu a jindy zase stavební materiál, aby mohly být dokončeny poslední úpravy hnízda. Průměrná doba inkubace je u orlů 38 dní – pokud tedy vše půjde hladce, mohli bychom být kolem 14. dubna svědky vylíhnutí prvního mláděte.

orel mořský

Anna (v popředí) a Uku se svým prvním vejcem | Kredit: Tele2/Televõrk, EENet

28. ledna byl poprvé na hnízdě spatřen nekroužkovaný orel mořský, zřejmě samec. Ten si od té doby hnízdo hlídal a 22. února si do něj přivedl samičku. Kroužky mladé samice prozrazují, že se jedná o orlici pocházející z Estonska, která přišla na svět v na jaře roku 2009 v hnízdě vzdáleném asi 50 km od tohoto. Orli se od svého příchodu pilně věnují přestavbě hnízda a v dosahu kamery už se několikrát pářili.

„Pár orlů mořských, který sledujeme, není zcela typický, protože tato samice je menší než samec. Na druhou stranu ale na sebe samec může vzít větší odpovědnost za ochranu hnízda. Vypadá aktivně a schopně,“ dodává ornitolog Urmas Sellis, který kameru instaloval.

Společností, která přenos financuje, je ETS NORD. Její zaměstnanci tedy jakožto „kmotři“ orlů nový pár pojmenovali: Samičce vybrali jméno Anna a samce pokřtili jménem Uku.

orel mořský

Samička Anna se pozná od samce Uku nejen podle kroužků – má také tmavší oči. Na tomto snímku z webkamery je Anna v popředí. | Kredit: Tele2/Televõrk, EENet; snímek: Olga

Hnízdo se nachází v oblasti Saunjaského zálivu v západním Estonsku v blízkosti Národní rezervace Silma. Nejbližším velkým městem je Haapsalu.

Zdroje:

Share

22 comments on “LIVECAM: Orel mořský v Estonsku

 1. Radomila Vedralová

  Vse je OK…tady je odkaz na video ze 6. 7. (po pádu Taibu z hnízda), kde do zbytku hnízda přiletí 1 orlíček a za chvíli jsou na obloze vidět 4 letící orli, tzn., že celá rodinka je OK
  http://url.googluj.cz/jjv

  Reply
 2. Alena

  Ahoj, dnes ráno v 7:01 opět spadl orel z větve, bohužel nevím, který to byl. Taibu to asi nebyla, zřejmě seděla vlevo na hnízdě. Doufám, že jsou všichni v pořádku.

  Reply
  1. Eliška Churaňová Post author

   Podle všeho to opravdu byla Taibu, vlevo byl jeden z jejích sourozenců. Každopádně byla přes den slyšet (její hlas je výrazně hlubší než jejích bratrů, takže se lehce pozná) a není důvod k obavám. Pomalu už by se také měla naučit létat. 🙂

   Reply
 3. Josef

  Tak právě 07:34 našeho času, zřejmě Nord odlétl. Nejdřív pištěli hlady a potom opustil hnízdo. Už ve hnízdě zbyl jen jeden. Zřejmě Tajbu.

  Reply
  1. Eliška Churaňová Post author

   Podle všeho to byl Rahu – Nord už celé ráno na hnízdě nebyl, první let uskutečnil za svítání. 🙂

   Reply
   1. Josef

    Děkuji za info! A já jsem si myslel, že jsem byl svědkem prvního vzletu! 🙂

 4. Jana

  Proč jste odstranili článek a video o tom, že Rahu vypadl z hnízda? A jak to s ním je? Je někde na spodní větvi? Sleduju orlíky od samého začátku a velmi mě to zajímá 🙂

  Reply
  1. Robert Kostner

   Myslím, že aktualizace a video je hned pod online přenosem (pokud nevidíte, zkuste Ctrl+F5, aby se článek načetl znovu). Rahu je podle všeho někde poblíž, je slyšet, rodiče ho zřejmě krmí. 🙂

   Reply
 5. Eva

  Jak to vypadá s Rahu? Je stále na stromě? Orlíci bojují se stabilitou na větvích a rodiče mají starost s krmením navíc. Kdy začnou lítat?

  Reply
  1. Eliška Churaňová Post author

   Včera se byl poblíž podívat ornitolog a na stromě ho neviděl – podle jeho interpretace záznamu z kamery se zřejmě Rahu večer pokoušel vyšplhat nahoru, ale nepodařilo se mu to, a tak sletěl dolů do křoví, které hnízdní strom obklopuje. Každopádně je slyšet hlas orlího mláděte z větší dálky než předtím a rodiče s rybami pravidelně létají z dohledu kamery. Hnízdo už navíc opravdu neexistuje, takže ani není moc důvod, aby se Rahu vracel. Možná ho ale ještě uvidíme, až bude umět létat. Pokud budeme mít nové potvrzené informace, článek znovu aktualizujeme.

   Nord by už měl začít létat každým dnem.

   Reply
 6. Eva

  Postupně mizí hnízdo. Orlíci již hřadují pouze na jednotlivých větvích. Nastává problém s přikrmováním. Je vše v pořádku?

  Reply
  1. Eliška Churaňová Post author

   Pokud budou mláďata dávat pozor při procvičování křídel, nic se nestane. Levá strana hnízda zatím drží, tak snad začnou orli létat dřív, než se to rozpadne celé. Také se musejí naučit jíst na větvích; dnes byli krmeni několikrát ještě na hnízdě – až se budou krmit sami, určitě to zvládnou. Zatím tihle orli ukázali, že jsou dost šikovní, tak věřím, že to dobře dopadne a že se úspěšně osamostatní. 🙂

   Reply
 7. Josef

  Sledoval jsem kroužkování a pohodu člověka, který tuto akci prováděl. Nechápu, že se nebál příletu dospělých. Nevíte někdo, jak se tato provádí?? Děkuji, Josef

  Reply
  1. Robert Kostner

   Oni se spíš dospělí orli bojí. Jak je lidé dřív lovili a chytli, tak přežili ti „nejbojácnější“. Ale hlavně, že se pak vrátili. Jinak estonským ochranářům (ale i našim a všem ostatním) všechna čest, práce ve výšce, ostré zobáky, k tomu potřeba být rychlý a opatrný…

   Reply
  2. Olga Hušková

   Potvrdím Robertovu odpověď – dravci nemohou riskovat zranění, obvykle proto svá mláďata nebrání. Se zlomeným křídlem by umřeli oni sami i mladí, nestojí jim za to riskovat. Na druhou stranu ale vlastní vyklubané potomky v důsledku jednorázového vyrušení neopouštějí, neboť do nich již investovali mnoho energie. Z našich druhů jsou nebezpečné jen některé sovy, například puštíci – rodiče mohou kroužkovatele napadnout drápy i přes svou relativně malou velikost. Mnohem větší výři bývají bez problémů. Orli jsou vcelku „hodní“ – rodiče uletí a mláďata sedí jako puťky. Nebezpeční jsou mladí čápi, jdou zobákem po očích.

   Reply
 8. Eva

  Mám obavu o návrat orlů na hnízdo po kroužkování orlíků. Již jsou 24 hodin bez potravy. Snad vše dobře dopadne.

  Reply
  1. Robert Kostner

   Nebojte, oni se vrátí. Samozřejmě je to vyplaší, ale péči nevzdají. Loni to bylo stejné.

   Reply
 9. Jana Stulíková

  Strašně rychle rostou, však tam mají krásných ryb hodně.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..