Vražda medvěda na Vsetínsku není nutná, píše ředitel táborské zoo

Na Vsetínku se již od září volně pohybuje medvěd. Roztrhal několik ovcí, chodí do včelínů na med a podle místních si i setřásá švestky ze stromů. Ve čtvrtek proto ochránci přírody a zástupci obcí na Vsetínsku přivezli ze Slovenska odchytovou klec a umístili ji do terénu. Do ní lákají medvěda na pytel jablek politých medem. Ozývají se však i hlasy, že by medvěd měl být zastřelen. Proto redakce Zoomagazínu zveřejňuje vyjádření Evžena Korce, ředitele Zoo Tábor, ve kterém vysvětluje důvody, proč nemá být medvěd zabit.

Medvěd se po Vsetínsku toulá od září. (ilustrační foto) | Zdroj: Wikimedia Commons

„Nebojácný medvěd budí na Vsetínsku rozruch, jeho toulky kolem lidských příbytků a několik zabitých ovcí vyvolávají obavy místních obyvatel. Situace si samozřejmě říká o rychlé vyřešení, spekulacím o odstřelu kriticky ohroženého druhu se však musí udělat přítrž. Jediným myslitelným řešením celé situace je odchyt a umístění v zoologické zahradě. Pokud se nenajde vhodné místo u nás, je třeba uvažovat i o umístění v zahraniční zoologické zahradě.

Medvědi jsou za normálních okolností plachá zvířata, je tedy velmi pravděpodobné, že vsetínský tulák byl původně držen v zajetí a až později byl vypuštěn do volné přírody. Pokud by se to potvrdilo, šlo by o trestný čin. Incidenty, kdy se medvěd výrazně přiblíží k lidem, jsou u nás ojedinělé, a bývají způsobeny hlavně množstvím lákadel v podobě medu či ovoce v přilehlých zahradách. Medvěd totiž není primárně masožravec ani velký lovec. Až 90 procent jeho stravy tvoří rostlinná potrava. Pokud už medvěd konzumuje maso, jedná se ve valné většině o mršiny.

Pokud přeci jen dojde k výjimečnému setkání medvěda s člověkem, je nutno zachovat chladnou hlavu a obezřetnost. Medvěd útočí pouze v případě, že se cítí v ohrožení nebo brání své mládě. Pocit nebezpečí u něj může vyvolat i nevhodná reakce člověka, jako je útěk doprovázený zběsilým křikem. Případný útok je tak vlastně obranou proti vnímanému nebezpečí. Volně žijící zvířata jsou od přirozenosti plachá a konfrontaci s člověkem se snaží sama vyhnout. Na druhou stranu jsou však nedílnou součástí prostředí, ve kterém žijeme, a podobné incidenty jsou pouze následkem omezení jejich životního prostoru člověkem a jeho aktivitami.

Jsme to my lidé, kdo jsme svojí činností v řadě případů dokonce vyhubili na některých místech celé populace zvířat. Je to tedy opět na nás, abychom obnovili rovnováhu v přírodě a navrátili vymizelé druhy. Významná je cílená obnova ekosystému do určitého stupně historické podoby a zachování formou rezervace. Díky těmto snahám se tak můžeme těšit z obrázků rysů v Beskydech nebo vlků v okolí Máchova jezera. Dalším krokem k obnově přirozeného prostředí je navrácení druhů, které toho jinak než s lidskou pomocí už nejsou schopny. Jedním z nich je zubr evropský, který byl ve volné přírodě vyhuben už před staletími. Právě reintrodukcí tohoto druhu se zabýváme v táborské zoo a považujeme tento projekt za jeden z nejvýznamnějších. Zubr evropský je majestátní zvíře, které bylo součástí české přírody celá staletí, a my doufáme, že ho tam už brzo vrátíme a zvětšíme tak biodiverzitu, která čelí globální krizi.“

Evžen Korec, ředitel Zoo Tábor

Zdroje: Zoo Tábor, Novinky.cz

(Zobrazeno celkem 5 785-krát, 1 zobrazení dnes)
Share